Fonoteka

Misjonarz nauczania Księdza Jerzego

„Chrześcijanin musi pamiętać, że bać się trzeba tylko zdrady Chrystusa za parę srebrników jałowego spokoju” – te słowa ks. Jerzego Popiełuszki, najbardziej urzekły Grzegorza Szczecinę, doktoranta Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który jest autorem książki poświęconej aktualności nauczania moralnego Męczennika z Żoliborza.

Fragment publikacji można przeczytać tu: KLIK.

Pana Grzegorza poznałem wiele miesięcy temu. Zainteresowało mnie, co takiego można jeszcze wydobyć z przesłania ks. Jerzego, skoro tak wiele już napisano. Skorzystałem z tego, że Pan Grzegorz odwiedza co jakiś czas Sanktuarium na Żoliborzu, więc spotkałem się z nim, by zadać mu to pytanie i nagrać wywiad:

Grzegorz Szczecina pochodzi z Grybowa na Sądecczyźnie. Studiował na Wydziale Teologii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie Sekcja w Tarnowie. Studia magisterskie ukończył na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w 2014 roku. Aktualnie jest doktorantem w Instytucie Historii Kościoła i Patrologii działającego w ramach Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Tytuł licencjata uzyskałem w 2016 roku.

Pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Jana Walkusza – Kierownika Katedry Historii Kościoła w Czasach Najnowszych, Metodologii i Nauk Pomocniczych, Grzegorz Szczecina przygotowuje przyszłą rozprawę doktorską o bł. ks. Jerzym Popiełuszce.

Jerzy Popiełuszko