Fonoteka

Mec. Maciej Bednarkiewicz: Duch Święty go trzymał za rękę

– Znałem ks. Jerzego na co dzień. Myśmy z żoną zdawali sobie sprawę, że rozmawiamy z człowiekiem prostym, ale nie w sensie negatywnym. To była prostota może czasami w nieudolnym wyrażaniu myśli, w nieudolności gramatycznej w budowaniu zdań, w takiej rozmowie, którą mogłem obserwować na co dzień – mówi we wspomnieniu mec. Maciej Bednarkiewicz, obrońca w procesach politycznych w PRL i były prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

– Ale jak przychodziło do homilii podczas Mszy za Ojczyznę, to ja słyszałem innego człowieka, który miał fantastycznie zbudowaną frazę w wypowiedzi, był spokojny, fantastycznie dobierał słowa, tonację, powagę do problemów, które poruszał – mówi Bednarkiewicz. – Ja nie mam wątpliwości, że przy ołtarzu, stawał się innym człowiekiem. Duch Święty go trzymał za rękę – podkreśla Bednarkiewicz.

  • Data nagrania: 25 czerwca 2013 roku
  • Miejsce nagrania: plebania parafii św. Stanisława Kostki w Warszawie
Mec. Maciej Bednarkiewicz: Duch Święty go trzymał za rękę

Foto: www.adwokatura.pl

 

 
– Ks. Jerzy w swoich kazaniach prezentował „pozytywny program”, w przeciwieństwie do kazań niektórych księży. Dzięki temu nie reagowaliśmy nienawiścią, tylko staraliśmy się łagodzić nastroje – mówi Bednarkiewicz.

Mec. Maciej Bednarkiewicz w latach 80-tych współpracował z Prymasowskim Komitetem Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom. Występował jako obrońca w procesach politycznych, był też pełnomocnikiem Barbary Sadowskiej, matki Grzegorza Przemyka. W 1984 r. został tymczasowo aresztowany za rzekome udzielanie pomocy dezerterowi.

W latach 1989-1995 był prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej. Od 2002 r. zasiadał w radzie konsultacyjnej Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Odznaczony Wielką Odznaką „Adwokatura Zasłużonym” oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Mec. Maciej Bednarkiewicz zmarł 11 listopada 2016 r. w Warszawie. Miał 76 lat.

Źródło biogramu:
Maciej Bednarkiewicz [online]. Wikipedia : wolna encyklopedia, 2016-11-14 13:25Z [dostęp: 2016-11-14 22:50Z]. Dostępny w Internecie: //pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Maciej_Bednarkiewicz&oldid=47492131

Jerzy Popiełuszko