Ks._Feliks_Folejewski

Feliks Folejewski

Foto: Historycapl, licencja: CC BY-SA 4.0

Jerzy Popiełuszko