Fonoteka

Ks. Czesław Banaszkiewicz: ks. Jerzy był autentycznym kapłanem, pełnym wiary i odwagi

Pracowali razem w dwóch żoliborskich parafiach: Dzieciątka Jezus i św. Stanisława Kostki. Przyjaźnili się na dobre i na złe przez 6 lat. Do dziś ks. Czesław Banaszkiewicz ze wzruszeniem wspomina tamte czasy. – To był autentyczny kapłan, pełny wiary i odwagi – wspomina ks. Czesław. – On głosił prawdę i tylko prawdę – podkreśla.

  • Data nagrania: 23 lipca 2012 roku
  • Miejsce nagrania: Plebania parafii św. Stanisława Kostki w Warszawie
Ks. Czesław Banaszkiewicz

Foto: Luboartow.pl

Ks. Czesław Banaszkiewicz w parafii św. Stanisława Kostki jest od 1980 roku. „Organizował ogólnopolskie i zagraniczne pielgrzymki na spotkania z Ojcem św. Janem Pawłem II. Przede wszystkim nie zapominał o swoim serdecznym przyjacielu, ks. Jerzym – po Jego śmierci całym sercem zaangażował się w krzewienie kultu przyszłego błogosławionego. Przygotowywał m.in. uroczystości obchodów rocznicy śmierci oraz imienin ks. Jerzego Popiełuszki.

Od 20 lat jest kustoszem wystawy fotograficznej „Kapłan”, poświęconej ks. Jerzemu, z którą dotarł do ponad 100 miejscowości, przypominając, szczególnie młodym, życie, niestrudzoną posługę i męczeńską śmierć kapłana „Solidarności”.

Pomagał w przygotowaniu uroczystości związanych z beatyfikacją ks. Jerzego. Aktywnie uczestniczy w pracy parafialnego zespołu charytatywnego, w przygotowywanie w parafii uroczystości związanych ze Światowym Dniem Chorych. W latach 1997-2001 prowadził zbiórki darów dla powodzian, które sam zawoził do parafii dotkniętych klęską żywiołu.”.

Źródło: dzieciatko-jezus.pl

Jerzy Popiełuszko