Fonoteka

Kard. Glemp: On prawdziwie odczytał Ewangelię

– Ksiądz Jerzy pozostaje symbolem prawdziwego odczytania Ewangelii, życia duchem chrześcijańskim i ukochania Jezusa Chrystusa. Jesteśmy właśnie w trakcie uczenia się tego – mówi w nagraniu kard. Józef Glemp.

  • Data nagrania: 4 września 2012 roku
  • Miejsce nagrania: Rezydencja w Wilanowie

 

 

Ks. kard. Józef Glemp był jedną z pierwszych osób, które nagrałem w ramach projektu „Opowiedz mi o ks. Jerzym”. Podczas sesji, która miała miejsce w jego rezydencji w Wilanowie, byłem zaskoczony, że kard. Glemp był tak bezpośredni i skromny. Już wtedy bardzo cierpiał z powodu postępującej choroby, ale w żadnym stopniu nie ostudziło to w nim postawy służby, także jako świadka dramatycznych wydarzeń naszej historii i życia bł. ks. Popiełuszki.

Powyższe nagranie było jednym z ostatnich przed jego śmiercią 23 stycznia 2013 roku.


Poniżej przytaczam kilka faktów z bogatego dorobku i zasług kard. Glempa, które w całości zamieszcza serwis internetowy Archidiecezji Warszawskiej:

„4 marca 1979 r. został mianowany biskupem ordynariuszem diecezji warmińskiej. Święcenia biskupie przyjął w bazylice prymasowskiej w Gnieźnie, 21 kwietnia 1979 r., z rąk kardynała Prymasa Stefana Wyszyńskiego, arcybiskupa metropolity krakowskiego Franciszka Macharskiego i biskupa Jana Obłąka, sufragana warmińskiego. W Episkopacie Polski pełnił funkcję przewodniczącego Komisji „Iustitia et Pax”.

7 lipca 1981 r. mianowany arcybiskupem metropolitą warszawskim i gnieźnieńskim, Prymasem Polski. Jako Prymas Polski został także opiekunem duszpasterstwa Polonii zagranicznej i ordynariuszem na terenie Polski dla Kościołów obrządku grekokatolickiego i ormiańskiego. 2 lutego 1983 r. otrzymał godność kardynalską.

Kard. Glemp: Ks. Jerzy prawdziwie odczytał Ewangelię

Prymas Józef Glemp na Jasnej Górze (2008). Autor: Jarosław Roland Kruk / Wikipedia, licencja: CC-BY-SA-3.0

Po reorganizacji struktur Kościoła w Polsce, w marcu 1992 r., pozostał arcybiskupem metropolitą warszawskim, zachowując godność Prymasa Polski, jako kustosz relikwii św. Wojciecha, a także ordynariuszem wiernych obrządku wschodniego żyjących w Polsce i nie mających własnego ordynariusza. W l. 1981-2004 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Stałej i Konferencji Episkopatu Polski. Był także przewodniczącym II Synodu Plenarnego w Polsce. Jest członkiem watykańskiej Kongregacji dla Kościołów Wschodnich, Papieskiej Rady ds. Kultury i Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej.

Jako duchowy opiekun polskiej emigracji odwiedzał wielokrotnie środowiska polonijne na wszystkich kontynentach. W swoim dorobku posiada ponad 100 artykułów z dziedziny teologii, historii teologii, prawa kanonicznego i ponad 50 książek, w większości dokumentujących jego posługę pasterską i działalność kaznodziejską.

Grób kardynała Józefa Glempa w krypcie arcybiskupów warszawskich w archikatedrze św. Jana w Warszawie. Foto: Adrian Grycuk, CC BY-SA 3.0 pl

Grób kardynała Józefa Glempa w krypcie arcybiskupów warszawskich w archikatedrze św. Jana w Warszawie. Foto: Adrian Grycuk, CC BY-SA 3.0 pl

18 grudnia 2009 ukończył 80 lat. Tego samego dnia zgodnie z decyzją papieża Benedykta XVI zakończył 28-letnią posługę jako urzędujący prymas Polski. Jego następcą został abp Henryk Muszyński. Od tej chwili tytuł prymasa powrócił do gnieźnieńskiej stolicy biskupiej, z którą jest historycznie związany, Kardynałowi Józefowi Glempowi zaś przysługiwał dożywotni tytuł prymasa seniora.”

Kard. Józef Glemp zmarł 23 stycznia 2013 roku w Warszawie.

Jerzy Popiełuszko