Fonoteka

Ewa Tomaszewska: Wyszlifowany krzyż nie pasuje do Księdza Jerzego

– Był człowiekiem radosnym, ciepłym i takim, którego chciałoby się mieć wśród swoich bliskich – wspomina w nagraniu Ewa Tomaszewska.

  • Data nagrania: 22 sierpnia 2013 roku
  • Miejsce nagrania: Biblioteka parafii św. Stanisława Kostki w Warszawie
Ewa Tomaszewska

Spotkanie z Panią Ewą Tomaszewską podczas obchodów 30. rocznicy męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki

 

Ewa Tomaszewska, polska polityk, działaczka związkowa, opozycjonistka w PRL, a obecnie, od 2015 roku, posłanka na Sejm VIII kadencji.

Od 1980 roku związana z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność”. Przez 14 lat była członkiem Komisji Krajowej. W Prezydium KK odpowiadała za politykę społeczną. „Solidarność” była i jest najważniejszym wydarzeniem w życiu Ewy Tomaszewskiej.

18 stycznia 1982 roku internowana w Ośrodku Odosobnienia w Warszawie-Olszynce Grochowskiej, Gołdapi, gdzie podjęła głodówkę; zwolniona w lipcu 1982 roku. Organizator pomocy dla represjonowanych i ich rodzin, kolporterka wydawnictw podziemnych. Aresztowana w grudniu 1983 roku za próbę wmurowania tablicy upamiętniającej pacyfikację KWK Wujek, więziona w Areszcie Śledczym w Katowicach, Lublińcu i Krakowie. Zwolniona ze względu na stan zdrowia w kwietniu 1984 roku (sprawę umorzono na mocy amnestii).

W 2010 roku „za wybitne zasługi na rzecz przemian demokratycznych w Polsce” została odznaczona przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło biogramu: tomaszewska.pl, encyklopedia-solidarnosci.pl

Jerzy Popiełuszko