Tablica pamiątkowa w Pałacu Prezydenckim w Warszawie

Foto: Adrian Grycuk, CC BY-SA 3.0

Jerzy Popiełuszko